Can(t) live (t)here

A collaboration with Loek van Vliet and Vincent van Gaalen

Can(t) live (t)here introduceert de opgevangen vluchtelingen in de gemeente Rijswijk door het vertellen van hun verhaal. Deze opgeschreven verhalen, gecombineerd met bestaande foto’s van henzelf, zijn gebundeld in deze publicatie.

Het idee voor Can(t) live (t)here is ontstaan toen in 2015 Europa te maken kreeg met een enorme toestroom van vluchtelingen. In Nederland werden in allerijl tijdelijke AZC’s gebouwd. Zo ook in Rijswijk. Drie fotografen wonend in deze gemeente voelden de noodzaak om de stad te informeren door de nieuwe bewoners te introduceren. Het delen van informatie en kennis om zo het onbekende een gezicht te geven, is de gedachte achter dit project.

De verhalen van de mensen voeren de boventoon in deze publicatie. Op de vraag: “hoe stel je dan iemand voor?”, is het enige juiste antwoord: “Sta mij toe een verhaal te vertellen,” zoals de titel luidt van de gelijknamige column van Joke Hermsen uit de publicatie.

Afgezien van de portretten, zijn de foto’s in deze publicatie afkomstig van alle mensen die wij het afgelopen jaar in het AZC hebben gesproken. Deze foto’s laten het leven van voor de vlucht zien, fragmenten van conflict, onderdelen van de reis en spreken de hoop en verwachting uit voor de toekomst.


ISBN: 978-90-824206-1-6
Oplage: 27.000 exemplaren
Verschenen: Maart 2017
Tabloid formaat, 32 pagina’s
Nederlands- en Engelstalig

€ 5,- (Excl. verzendkosten)  Order here

Design: Vincent van Baar
Illustrations: Kim Tieleman

Text: Vincent van Gaalen, Kim Tieleman, Danny Verbaan, Loek van Vliet
Columns: Joke Hermsen, Petra Stienen
Translations: Gary Vos

Printing: Rodi Media, Diemen

This publication is made possible by:
Fonds 1818
Fonds Luden van Stoutenburg
Gemeente Rijswijk
VoorDeKunst